Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), nám ukládá udržovat vozidlo v čistotě. Výhled řidiče vozidla nesmí být omezen žádnou nečistotou, námrazou, nálepkami, zavěšenými předměty. Co to v praxi znamená?
 Špatný výhled
Základem všeho je v létě utěrka a Okena, v zimním období pak smetáček a škrabka na led. Sklo musí být čisté v celé ploše. S tím úzce souvisí i bezchybná činnost stěračů. A pokud se Vám rosí skla zevnitř, tak vozit (a používat) vhodnou látku na jejich otření.
 
Pro další naše povídání je třeba si nyní osvětlit pojem zorné pole řidiče. V zásadě je to prostor čelního skla, který je vymezen setřením stírátka stěrače nebo stěračů. V pohledu řidiče přes přední sklo však může být vidět přední kapota vozidla a tento prostor již není jeho zorným polem. To je však aspekt posouditelný individuelně. Závisí od výšky řidiče, výšky seřízení jeho sedadle, typu vozidla.
Vždy však platí, že v zorném poli řidiče nesmí být nic co by jej rušilo nebo ve výhledu omezovalo.
 
Dálniční známka se lepí zevnitř do pravého dolního rohu. To platí u nás, ale ostatní státy mohou mít určeno její místo odlišně. Totéž platí i o umístění EKO-plakety, proto je vhodné se před cestou do cizí země informovat.
Jakékoliv jiné nálepky na čelním skle musí být mimo zorné pole řidiče a v žádném případě nesmí připomínat dálniční známku nebo EKO-plaketu.
 
Velmi častým úkazem jsou různé předměty zavěšené na vnitřním zpětném zrcátku, které tam nemají co dělat. Voňavé stromečky, růžence, plastoví kostlivci pro štěstí, upomínkové předměty z naší báječné dovolené. Tyto předměty nejen omezují výhled a rozptylují pozornost řidiče, ale mohou se uvolnit a způsobit úraz.
Zorné pole řidiče
 
Velmi diskutovanou otázkou je umístění navigace. To není potřeba řešit, pokud je navigace součástí vozidla. Ale problém může nastat, pokud se jedná o dodatečnou montáž. Pak platí zásady dvě:

  • Musí být mimo zorné pole řidiče, a to včetně svého držáku. Zvláště tehdy, je li držák upevněn přísavkou na čelní sklo, což je velmi častý případ.
  • Musí být řádně upevněna a zabezpečena proti samovolnému pohybu.

Totéž platí např. i o umístění mobilního telefonu, který navigaci mnohdy velmi úspěšně supluje.
 
Posledním prvkem, který bych zde ráda zmínila, je autokamera snímající dění před vozidlem. Umisťuje se obvykle do místa mimo prostor vymezený stěrači. Nutným zlem je tedy fakt, že kupříkladu za deště toho na záznamu moc neuvidíte. Zajímavým a účelným řešením je pak umístění kamery na vnitřním zpětném zrcátku.
Záznam z kamery lze použít při šetření dopravní nehody, ale je nepřípustné jej publikovat na sociálních sítích.
Velmi odlišný je náhled na kamerový záznam v jiných státech, proto doporučuji se s legislativou příslušné země včas seznámit. Odlišný náhled na tuto techniku lze řešit demontáží kamery nebo viditelným a účelným zalepením její optiky.
 
A to je pro dnešek vše. Přeji mnoho šťastných a bezproblémových kilometrů.