Asi každému je jasné, že laboratoře se musí řídit velmi přísnými pravidly. Koneckonců, i ta nejmenší změna může mít velký vliv na výsledek jakéhokoliv prováděného experimentu. A požadavků, které musí být splněny, je hned několik.

Tím prvním jsou absolutně čisté prostory. Zde je jasné, proč jsou požadovány. Jakákoliv nečistota by se totiž snadno mohla dostat do vzorků a kontaminovat je. Proto jsou také laboratoře nejen pravidelně čištěny a desinfikovány, ale také mají vlastní odvětrávání a čištění vzduchu. Tím se chrání také pracovníci, neboť v případě nehody budou výpary rychle odstraněny.

laboratorní vybavení

Dalším požadavkem je bezpečné uložení jak vzorků, tak i používaných chemikálií a přístrojů. Vše musí být uloženo tak, aby nebylo možné onen předmět jednoduše náhodou rozbít. K tomu se nejčastěji používají laminární boxy. Ty mají tu výhodu, že jsou uzavíratelné, což znamená, že představují další ochranu proti prachu i jiné kontaminaci – a právě ta bývá tím největším problémem.

Také se dají snadno uložit na sebe, přičemž jsou velmi stabilní a není až tak snadné je převážit. Jejich nosnost je také poměrně velká, díky čemuž je možné do nich uložit i těžší přístroje, aniž bychom se museli bát poškození. Navíc jsou i uzpůsobeny snadnému přenášení, pokud je tedy nutné laboratoř z nějakého důvodu vyklidit, práce je o to jednodušší.

laminární box

V neposlední řadě je zde také validace laboratorních přístrojů. Ta jednoduše znamená, že si experimentátor musí vždy před začátkem pokusu ověřit, zda všechny přístroje, které bude používat, měří skutečně přesně.

K tomu se obvykle používají různé vzorkovnice. Ty obsahují vzorky toho, co onen nástroj měří, ovšem s již změřenými hodnotami. Laborant se tak může přesvědčit, zda je vše správně nekalibrováno. Tak bude mít jistotu, že mu při pokusu vyjdou správné výsledky.

Jistě, může se to zdát jako hodně požadavků, avšak je potřeba si uvědomit, že zde probíhají i výzkumy, které mohou zachránit lidské životy. A to za to rozhodně stojí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup