Chcete-li v dnešní rychlé době přežít a provést s sebou i svou firmu, měli byste už mít zavedenou tržní strategii pro fungování podniku. Žádná jiná dnes téměř u nás nemá využití a bez orientace na zákazníka se může lehko stát, že padnete do krize, kvůli odchodu zákazníků ke konkurenci, nabízející lepší podmínky a služby.
skleněné figurky

Co je tržně orientovaný management?

Důležitým faktem je, že prolíná celým podnikem a stane se jeho základním kamenem
–          Předvídání změn navazuje na kontinuální proces, který je na takové změny schopen reagovat, nikdy se nesmí stát, že se zaseknete u jedné věci, co funguje, protože trh se hýbe a můžete tak být snadno odplaveni do ústranní.
–          Vyhodnocování, jak takové změny mohou ovlivnit vaši šanci získat nové zákazníky. To je důležité, protože každý nový zákazník je cenný a měli bychom si ho hýčkat, aby neodešel zase jinam.
–          Rozhodnutím o výrobním programu, po předpovědi a vyhodnocení si zvolíme cílové trhy, stanovíme si cíle, které budou ve shodě s vizí a určíme si strategii, která bude pružně reagovat na změny a požadavky zákazníků.
pracovnice ve svetru

Chování strategického managementu

Má za úkol vytvořit plán, zavést ho v podniku a kontrolovat strategickou činnost podniku. Takový management by měl pro delší časové období vymezit koncepci, směr a řízení podniku.

Podnik s úspěšně zavedeným tržním managementem

–          Rozumíte trendům společnosti a trhu
–          Co největší orientace na zákazníky
–          Berete na vědomí konkurenci a vyhodnocujete její chování
–          SWOT analýza, chápete své silné a slabé stránky a využíváte příležitostí tak, že se vyhýbáte hrozbám
–          Máte vytvořenou vizi a strategické cíle, podle kterých se také chováte a jednáte

Shrnutí

–          Definovali jste si vizi
–          Zhodnotili prostředí a uvědomili si svou pozici v něm
–          Určili jste si cíle a hlavní strategii, podle které budete jednat
–          Každý z oborů vašeho podnikání má vlastní strategii pro úspěch
–          Nastavili jste si program rozvoje, průzkumu trhu a hledání nových možností
–          Máte vymyšlenou a naplánovanou alternativu
–          Rozumíte své peněžní situaci a pozici na trhu
–          Všechny vize, plány a strategie vztáhnete až na úroveň výroby a vytvoříte jednotlivé individuální operativní programy

5/5 - (3 votes)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup