Průmyslovými váhami jsou označovány takové váhy, které jsou určené pro měření hmotnosti větších a těžších břemen. Své využití tak nacházejí především v průmyslových nebo výrobních provozech, stavebnictví nebo ve skladových halách.

 • Průmyslové váhy se dají rozdělit na dvě skupiny:
  1. úředně ověřené (cejchované)
  2. úředně neověřené – kontrolní (necejchované)

Cejchování se provádí ve spolupráci s Českým metrologickým institutem. Cejchované váhy jsou ve velké většině nutné pro vážení v obchodním styku. Rozdělit se také dají podle způsobu použití nebo podle konstrukčního zpracování.

průmyslová váha

Průmyslové váhy se speciální úpravou

Mezi speciální průmyslové váhy jsou považovány takové, které jsou určené do náročného nebo nebezpečného provozu. Patří sem například váhy do výbušného prostředí, se kterými můžete bez problémů pracovat i v místech, kde se vyskytují plynné směsi nebo třaskavé látky.

 • Průmyslové váhy do výbušného prostředí mají takzvanou bezjiskernou konstrukci.
 • V této kategorii můžete najít váhy
  • stolní
  • podlahové
  • jeřábové

Zvláštní skupinou jsou také paletové vozíky se zabudovaným vážícím bezjiskerným systémem.

jeřábová váha

Jeřábové váhy

Pro zjišťování hmotnosti velkých břemen jsou určené jeřábové váhy. Závěsné jeřábové váhy, které nacházejí své uplatnění kupříkladu ve slévárnách, stavebnictví nebo skladech objemného hutního materiálu, mohou mít dvě základní podoby.

 • Jeřábové váhy OCS – pro pracovní neobchodní měřidla
 • Jeřábové váhy MCW – pro úřední vážení.

Mezi závěsné váhy patří také zvláštní kategorie, kterou jsou visuté váhy. Ty jsou kupříkladu určené pro bourárny v masném průmyslu. Váhy lze také zabudovat přímo do konstrukce jeřábů. Tento univerzální a efektivní způsob velice usnadní a urychlí manipulaci s těžkými břemeny.

 • Veškeré uvedené váhy vynikají vysokou přesností a spolehlivostí.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup