Žijeme v době, která na nás v mnohých ohledech klade až příliš vysoké nároky. Majitelé firem neustále hledají všemožné prostředky, kterými je možné docílit efektivnější štíhlejší výroby i výrobních procesů. Six Sigma tohle dokáže a navíc zvládne i zefektivnit výkon stávajících zdrojů. S Lean nebo Six Sigmou se ale v posledních letech stále častěji setkáváme i mimo výrobní procesy například v developmentu nebo ve službách. I když se nejedná o žádnou přelomovou myšlenku, její popularita neustále roste.

lean six sigma

Six Sigma nachází využití v nadnárodních společnostech a korporací, které se snaží zefektivnit svou výrobu, analyzovat vadné procesy a nacházet řešení, která jim předchází. V takových firmách vznikají samostatná oddělení, která se přímo této problematice dlouhodobě věnují. Takováto oddělení jsou ze strategického hlediska nesmírně důležitá, neboť zvyšují efektivitu a dopomáhají k bezproblémovému chodu společnosti.

Původ metodiky a proč je tak úspěšná?

V případě metodiky Six Sigma nejde o žádnou novinku, byla vyvinuta společností Motorola již v roce 1986 pod vedením tehdy uznávaného inženýra Billa. Jako cíl si dal vyvinout metodiku, která bude mít dopad na zlepšení řízení podniku i jeho efektivitu.

sigma

Tato metodika se postupně dostala z Japonska až do Evropy díky manažerům Porsche. Ti oslovili japonské inženýry s prosbou o pomoc v případě optimalizování jejich výrobních procesů. V té době se jednalo o záchranný tah, neboť automobilka se nacházela ve vážných existenčních problémech vlivem neefektivní výroby. Jednalo se o zcela neobvyklý tah, neboť až do té doby neexistovalo, že by japonské firmy spolupracovali s manažery podobně významných společností.

Absolventi, kteří si osvojí problematiku zvyšování výkonu Six Sigma mají následně mnohem lepší uplatnění na trhu práce. V případě úspěšného absolvování kurzu, je šance na přijetí do konkrétního zaměstnání výrazně vyšší.

5/5 - (1 vote)

Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup