PÅ™epadla Vás v důsledku přírodní katastrofy nebo lokálního problému s vodou vlhkost? A ta se zjevnÄ›, nebo skrytÄ› stala stálou souÄástí zdiva u Vaší bytové nebo nebytové nemovitosti? Nedovolte jí to. Dovolte odborníkům zúroÄit své zkuÅ¡enosti a dokonalé technické vybavení. Angažujte do boje proti vlhkosti specializovanou firmu, která zná ideální metody pro efektivní zajiÅ¡tÄ›ní sanace zdiva. Pracovníci profesionální spoleÄnosti se k vysuÅ¡ení cihlového, kamenného i betonového zdiva postaví Äelem.

Náš systém získal certifikáty zdravotní nezávadnosti

V Äem jsou postupy sanace zdiva elektrofyzikálními procedurami tak jedineÄné? Nedochází totiž k zásahu do zdiva. Odpadají starosti se stavebními pracemi a s omezením provozu nemovitosti. VsaÄte na sofistikovaný systém, který má dlouhodobou životnost. A který se zaslouží o dokonalou stabilitu prostÅ™edí tak, aby byly zajiÅ¡tÄ›ny optimální podmínky pro zdraví. A v neposlední Å™adÄ› metoda vyhovuje ekologickým měřítkům v souvislosti s ohleduplností vůÄi životnímu prostÅ™edí.