Pohodlí a tepelná pohoda není samozřejmost. Abyste si je mohli užívat nejenom v zimních měsících, je zapotřebí promyslet výběr vhodného vytápění. Pojďme se společně podívat na výhody a nevýhody kotlů na tuhá paliva, která u nás používá přibližně 10 % českých domácností.

kotel na dřevo

Přívětivá cena, pohodlí i ekologie

Faktorů, které nakonec rozhodnou, jakým způsobem budete svou domácnost vytápět, je celá řada. Kotle na tuhá paliva představují cenově dostupný způsob vytápění, o to více, pokud se rozhodnete primárně pro kotel na dřevo. Se stále se zvyšující cenou za energie, je tato otázka skutečně na místě. Důležitá však není pouze pořizovací cena kotle či paliva. Velmi důležitý faktor při výběru je i náročnost obsluhy kotle z hlediska přikládání a samotného ovládání. Při výběru bychom měli vzít v potaz navíc i zátěž pro životní prostředí.

V současnosti disponují kotle na tuhá paliva vysokou účinností. V praxi to znamená, že spalování je velmi efektivní se vznikem jen minimum škodlivin vypouštěných do ovzduší. Navíc poskytují delší dobu hoření díky velké násypné šachtě. Jak si ale vybrat správné palivo, které bude cenově dostupné a zároveň nás v tuhých mrazech spolehlivě zahřeje?

kotel

Při výběru vhodného paliva je nejprve zapotřebí položit si několik základních otázek, které nám při výběru mohou pomoci:

  1. Bude kotel na tuhá paliva sloužit výhradě jako hlavní způsob vytápění?
  2. Chcete přikládat ručně nebo automaticky?

Kotle na pelety, dřevo, uhlí nebo třeba jejich kombinace? Způsobů, jak si zajistit stálý přísun tepla, je celá řada. Vždy záleží na preferencích a časových možnostech členů domácnosti. Rozhodující je samozřejmě i cena, která hravě při výběru vhodného kotle důležitou roli. Někteří uživatelé kombinují navíc vytápění tuhými palivy ještě i s jinými zdroji vytápění. Nejčastěji je to pak elektrokotel nebo plynový kotel.