Problém s hemeroidy je problémem v populaci velmi rozšířeným. Je to dána pÅ™edevším nezdravým životním stylem a ÄásteÄnÄ› i dÄ›diÄnou dispozicí. Je to ovÅ¡em i problém dost choulostivý, a tak je jeho Å™eÅ¡ení Äasto dokládáno. Nezřídka se objevuje snaha vyléÄit se vlastními silami. Nejrychlejší a nejjistÄ›jší cestou, která pomůže od bolesti, je odborné vyÅ¡etÅ™ení a následná léÄba speciality. Kdo pÅ™ijde vÄas, nemusí se obávat nepříjemných zákroků ani operace. V takovém případÄ› lze vyÅ™eÅ¡it veÅ¡keré zdravotní těžkosti nechirurgicky ambulantní metodou.

Problém moderních lidí

Moderní způsob života s sebou pÅ™ináší spoustu zdravotních potíží. Málo pohybu, příliÅ¡ sezení, Å¡patné stravovací návyky a mnohé další zlozvyky můžou za to, Äím vším trpíme. S naším způsobem života souvisí i problémy s hemeroidy. NejÄastÄ›jšími příznaky jsou jasnÄ› Äervená krev na stolici a také svÄ›dÄ›ní a mokvání a popřípadÄ› i tlak v koneÄníku. Je to zÅ™etelný signál k neprodlené návÅ¡tÄ›vÄ› lékaÅ™e. JedinÄ› odborné vyÅ¡etÅ™ení pomůže stanovit diagnózu a vybrat způsob léÄby.