Cestovní pojištění patří k jednorázovým pojistným smlouvám, které vás chrání na cestách mimo domov. Možná vám připadá tato služba zcela zbytečná, protože je tak málo pravděpodobné, že se vám něco přihodí, ale ve skutečnosti je právě cestování rizikovější, než pobyt v domácnosti.

Vysoké Tatry

V zásadě bychom mohli říci, že je menší pravděpodobnost nějakého maléru u vás doma, než mimo domov. Je to dáno tím, že lze doma majetek zabezpečit tak, aby se minimalizovalo jeho poškození, například detektory vody snížíte pravděpodobnost vytopení sousedů, detektorem kouře a hasicím přístrojem zas založení a rozvinutí požáru, vzniklého elektrickým zkratem nebo vzplanutím oleje na pánvi v kuchyni, a pravidelnou revizí hromosvodu ochráníte dům před požárem a osoby před smrtelným úrazem.

horské panorama

Co vás na cestách může potkat

Nemoc a úraz – onemocnět na cestách není nic neobvyklého, protože s tu pohybujete mezi mnoha cizími lidmi. Stejně tak úraz, ten se vám stane spíše v terénu, než doma na pohovce. A chystáte-li se do Vysokých Tater na turistické výšlapy, tam je zlomenina nohy docela pravděpodobným jevem. A hradit tu léčbu zlomeniny ze svého, to se vám pak šeredně prodraží.

Zavazadla – ztráta, poškození či odcizení zavazadel je závažným problémem, kvůli němuž lidé podnikají mnoho zdlouhavých jednání s policií a s úředníky. Doma vám pochopitelně za vaší přítomnosti nikdo žádné zavazadlo neodcizí, ale v Tatrách se vám to může stát velice snadno, například zapomenete tašku s nějakými věcmi ve vlaku, někdo vám tašku vytrhne z ruky a ta vám přepadne přímo pod kola jedoucího vlaku nebo auta. Anebo se někdo zaměří na vaše věci v autě nebo v kempu či v penzionu, a malér je na světě.

Odpovědnost za způsobenou škodu – a co když poškodíte vybavení hotelu nebo penzionu vlastní nedbalostí, například nábytek a domácí spotřebiče, kdo to pak zaplatí? Právě od toho tu máte pojištění.