jsou vedené kvalitními lektory, kteří pomocí preciznÄ› zpracované metodiky výuky dokážou dÄ›ti zaujmout a poutavou a zábavnou formou mnohému nauÄit. Důraz je právÄ› kladen na hravé uÄení a na komunikaci. Radost z dosažených úspÄ›chů budou mít dÄ›ti i rodiÄe.

Výuka angliÄtiny i pro nejmenší

Jazykové vzdÄ›lávání není dobré odkládat. Naopak je dobré využít toho, jak rády se dÄ›ti uÄí a poznávají nové vÄ›ci, a jak snadno si dokážou vÅ¡echno zapamatovat. Kurzy angliÄtiny pro dÄ›ti i výuka dalších jazyků na Jazykové Å¡kole RybiÄka Praha fungují úspěšnÄ› už hezkou řádku let. DÄ›ti se uÄí v malých skupinkách, což umožňuje individuální přístup ke každému dítÄ›ti. Do kurzů je možné zapsat dÄ›ti už od dvou let. Hravé a zábavné uÄení, střídání nejrůznÄ›jších aktivit a maximální pÅ™izpůsobení dÄ›tskému vnímání vedou k tomu, že dÄ›ti uÄení baví a vůbec se pÅ™i nÄ›m nenudí.